Język angielski „Pracowite Mrówki” – wrzesień (tydzień 4)

utworzone przez | paź 3, 2022

Temat: 'Shapes’ (Kształty)

  • piosenka : „I wake up”
  • słownictwo: kształty
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „A sailor went to sea”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

5. Play memory. (Zagraj w memory.)

Skip to content