Język angielski „Wesołe Żuczki” – wrzesień (tydzień 1,2)

utworzone przez | wrz 26, 2022

Temat: „Greetings and Feelings ” (Powitania i Uczucia)

  • piosenka ”Hello, hello”
  • słownictwa: uczucia
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka „If You’re Happy”
  • piosenka: „Bye bye”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Feelings – vocabulary. (Uczucia – słownictwo)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

6. „Emotions” – propozycja pracy plastycznej.

7. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

Have fun!

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content