Język angielski „Wesołe Żuczki” – wrzesień (tydzień 1,2)

utworzone przez | wrz 5, 2023

Temat: „Greetings and Feelings ” (Powitania i Uczucia)

  • piosenka ”Hello, hello”
  • słownictwa: uczucia
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka „If You’re Happy”
  • piosenka: „Bye bye”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Feelings – vocabulary. (Uczucia – słownictwo)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

6. „Emotions” – propozycja pracy plastycznej.

7. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

Have fun!

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content