Język angielski „Żuczki” – luty (tydzień 3,4)

utworzone przez | lut 23, 2024

Temat: 'Are you hungry?’ (Czy jesteś głodny?)

  • piosenka: „If you’re happy”
  • nauka słownictwa: jedzenie
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki 'Are you hungry?’
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności.
  • zabawa: „Who took the cookie?”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1.Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

4. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

5. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

Skip to content