„Kubusie” 2021/2022

utworzone przez | mar 29, 2021

Grupa „Kubusie” liczy 25 dzieci w tym 11 sześciolatków, 8 pięciolatków, 6 czterolatków: 11 dziewczynek i 14 chłopców. Wychowawcą jest mgr Marta Jaworska w grupie pracuje jeszcze mgr Katarzyna Gruca.

„Kubusie” uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika z elementami tańca, ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe w ramach Akademii Sprawnego Przedszkolaka Dobrosławy Habraszki, religia (chętne dzieci).

Na zajęciach dydaktycznych wykorzystujemy ćwiczenia wydawnictwa „Podręcznikarnia”, codzienną pracę opieramy na Programie Wychowania Przedszkolnego autorstwa dr Iwony Lewkowicz oraz dr Anny Tworkowskiej – Baraniuk.

Skip to content