MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI dla 6-latków

utworzone przez | maj 6, 2020

Przykłady zajęć i zabaw inspirowanych metodą prof. Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej „MATEMATYCZNE  ŁAMIGŁÓWKI ”- autor innowacji Małgorzata Frontczak – część I

Wykorzystanie elementów metody prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych

I.  Zabawy z przestrzenią

Cele ogólne:

– zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach;

– kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego

Cele szczegółowe:

– kształtowanie świadomości własnego ciała;

– różnicowania prawej i lewej strony ciała

Zabawa „Czy widzisz to co ja?”

Dziecko stoi, podnosi ręce, spogląda w górę i stwierdza, że widzi (sufit, lampę).

Opuszcza ręce, spoglądają w dół i stwierdza, że i tym razem widzi (podłogę). Podskakuje kilka razy. Próbuje wyczuć bijące serce, ustala, że ma serce po lewej stronie. Następnie wyciąga ręce w lewą, potem w prawą stronę, patrzy kolejno w te strony. Ustala, że w takich sytuacjach widzi to samo.

Zabawa ruchowa „Nie chcę cię znać”

(potrzebna gumka, frotka – zakładamy dziecku na lewą rękę)

Dzieci stoją w parach twarzami do siebie. Wyciągają ręce i patrzą przed siebie, każde widzi co innego. Podają sobie ręce i spoglądają na założone na ręce frotki, gumki. Ustalają, że w takiej sytuacji ręka lewa jest naprzeciw prawej, a prawa naprzeciw lewej.

Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Zabawa ze śpiewem „Głowa, ramiona…” – dzieci pokazują poszczególne części ciała.

Ach, gimnastyka, dobra sprawa,

Dla nas wszystkich to zabawa.

Ręce w górę i w przód, i w bok,

Skłon do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Kolana, pięty, kolana, pięty,

Oczy, uszy, usta, nos

Mój rysunek.

Dziecko wybiera kolorową kartkę, zdejmując ją ze sznurka. Przed zdjęciem wskazują górę, dół, lewą i prawą stronę kartki. Siada do stolika i pod dyktando prowadzącej, rysuje na środku kartki drzewo, w lewym górnym rogu słoneczko, na dole trawkę, a po prawej stronie kwiat.

II. MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI – wykorzystanie elementów metody prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych

Przebieg:

Zaproszenie dzieci do skonstruowania gry matematycznej „Pory roku – gdzie jest wiosna”,

Obejrzenie zgromadzonych materiałów w koszyku, zaznaczenie początku i końca toru, umieszczenie napisów: START– META – zaznaczenie kierunku poruszania się strzałką.

Wykorzystanie zgromadzonych materiałów do oznaczenia na torze pułapek i premii

– przewidywanie konsekwencji, oznaczeń, logiczności, ustalenie reguł gry,

umieszczenie „niespodzianek” przez RODZICA (instrukcje w formie pro zadań, reguł matematycznych)

Podział na dwa zespoły, wybór kapitana, dziecko (dzieci) które będą pionkami, wybór

„kuriera” – określenie jego zadań.

Wspólna gra z przestrzeganiem ustalonych reguł za pomocą 2 kostek, sumowanie liczby wyrzuconych oczek, z chwilą trafienia na niespodziankę rozwiązanie reguł matematycznych, zadań.

Zakończenie gry, wyciąganie wniosków – czy ustalone reguły gry były przestrzegane.

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content