Opłaty

utworzone przez | mar 19, 2020

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest ustalana corocznie przez Rade Miejską w Tarnowskich Górach (Uchwała NR XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r.)

Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauki, opieki i wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w zakresie programu przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, ustala się w wysokości  1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty związane z wyżywieniem dziecka w przedszkolu wynoszą:
Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) – 8 zł
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 10 zł

Uwaga Rodzice 

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem. Numer konta Przedszkola 22 oraz wysokość comiesięcznej opłaty jest podawany na druku. Do 15 dnia każdego miesiąca następuje weryfikacja wpłat. 

Konto na które należy dokonywać wpłaty za wyżywienie i opiekę dziecka:

SANTANDER: 96 1090 1825 00000 0014 3813 958

Brak potwierdzenia wpłaty w w/w terminie powoduje zaprzestanie wyżywienia dziecka w następnym miesiąca bez możliwości dokonania jakiekolwiek zmiany. 

Podstawa prawna Status Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach. Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora przedszkola z dnia 31.08.2010 r.

Opłaty za zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu 22

Zajęcia dodatkowe: rytmika z elementami tańca, zajęcia na basenie – Park Wodny i zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych opłacane są przez gminę Tarnowskie Góry z pieniędzy otrzymanych z budżetu Państwa.

Skip to content