Piątek 15.05.2020 r. – TEMAT DNIA: Dzień z moją rodziną.

utworzone przez | maj 13, 2020

DZIEŃ DOBRY PSZCZÓŁKI

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

PIĄTEK 15.05.2020 r.TEMAT DNIA: DZIEŃ Z MOJĄ RODZINĄ.

 1. Zabawy słownikowe. Tworzenie zdrobnień od nazw członków rodziny.

Dla każdego dziecka: kolorowe czasopisma, nożyczki.

 • Dzieci wycinają z czasopism obrazki przedstawiające różne postacie.
 • Tworzą z nich rodziny.
 • Nazywają poszczególnych członków rodziny – tworzą zdrobnienia od ich nazw.

2. Ćwiczymy paluszki – zabawa usprawniająca mięśnie dłoni oraz kształcąca słuch fonematyczny.
Potrzebujemy:Obrazki (zdjęcia) przedstawiające zwierzę, np. kurę, kozę, krowę, indyka, srokę, wróbla, dla każdego dziecka: kwadrat wycięty ze sztywnego kartonu, spinacze do bielizny (najlepiej kolorowe), plastikowa tacka.
Rodzic wręcza dziecku kwadrat wycięty ze sztywnego kartonu. Na tackach układa kolorowe spinacze. Kolejno pokazuje obrazki (zdjęcia) przedstawiające zwierzęta (nazwy zwierząt muszą być proste pod względem fonetycznym, np. kura, koza, krowa, indyk, sroka, wróbel).

 • Dzieci przypinają do kartonika w kształcie kwadratu tyle spinaczy, ile sylab ma nazwa konkretnego zwierzęcia.
 • Następnie wymawiają głośno poszczególne sylaby, odpinając jednocześnie spinacze.

3. Wspólne zabawy z rodzicami – zabawy badawcze.
• Wprowadzenie do tematu. Wypowiedzi na temat obrazków przedstawiających wspólne zabawy dzieci z rodzicami (zdjęcia znajdują się na końcu ).Rodzic pyta:

 • Co robią na obrazku dzieci wspólnie z rodzicami?
 • Jak nazywają się te zabawy?
 • W co wy bawicie się z rodzicami w czasie wolnym?

4. Rozwiązywanie zagadki.
Rodzic przypomina dzieciom, że bardzo dobrym sposobem na spędzanie czasu wolnego z rodzicami jest np. rozwiązywanie zagadek. Mówi zagadkę I. Fabiszewskiej:
Mama, tata, Olek, Ada to zgrana drużyna. Co się dziwić, moi drodzy, to przecież… (rodzina).


5. Zabawy badawcze. Poznawanie własności magnesu.
Rodzic proponuje dzieciom inny, bardzo atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego. Będą to zabawy z magnesem. Zaprasza dziecko do stołu. Potrzebujemy w miarę możliwości magnesy w różnych kształtach: okrągłe, sztabkowe, w kształcie podkowy, paski papieru samoprzylepnego – niebieski i czerwony.

 • Dzieci oglądają magnesy, które mają różne kształty, np.: okrągłe, sztabkowe, w kształcie podkowy.
 • Opisują ich wygląd.
 • Bawią się magnesami, przykładając jeden magnes do drugiego.
 • Dochodzą do wniosku, że magnesy odpychają się lub przyciągają.
 • Rodzic wyjaśnia, że magnesy mają bieguny.
 • Nakleja na jeden koniec magnesu kawałek niebieskiego papieru samoprzylepnego, a na drugi koniec – kawałek czerwonego papieru samoprzylepnego. To samo robi z drugim magnesem.
 • Pokazuje dzieciom, jak zachowują się magnesy.
 • Dzieci starają się wyciągnąć odpowiedni wniosek.
 • Rodzic pyta: Gdzie w waszych domach można znaleźć magnes?
 • Wniosek: Dwa jednakowe bieguny odpychają się, dwa różne się przyciągają.

Następnie Rodzic przygotowuje: dwa pudełka, śrubki, spinacze, magnesy – okrągły i w kształcie podkowy.

 • Rodzic na stole ustawia 2 pudełka, w jednym znajdują się śrubki, w drugim – spinacze.
 • Dzieci przykładają do pudełek okrągły magnes i liczą, ile przedmiotów zdołał on przyciągnąć.
 • Następnie wykonują to samo zadanie, wykorzystując magnes w kształcie podkowy.
 • Porównują, który z magnesów jest silniejszy.
 • Starają się sformułować odpowiedni wniosek.

Wniosek:Magnes w kształcie podkowy jest silniejszy. Siła magnesu zależy od jego kształtu i wielkości. Z dwóch magnesów o takim samym kształcie, ale różnej wielkości silniejszy jest ten, który jest większy. Z dwóch magnesów o różnym kształcie silniejszy jest ten, który ma bliżej siebie bieguny.Magnes w kształcie podkowy ma bieguny blisko siebie, więc jego siła magnetyczna jest większa.Magnes w kształcie koła nie ma oznaczonych biegunów, więc jego siła magnetyczna rozkłada się równomiernie na całej powierzchni magnesu.


6. Zabawy z magnesami:

 • Dwa magnesy o jednakowym kształcie, ale różnej wielkości, drewniana szpatułka lub długi klocek, dwa jednakowe spinacze.

Dzieci układają obok siebie dwa magnesy różnej wielkości (w takiej odległości, aby się nie przyciągały). Z drugiej strony układają drewnianą szpatułkę (lub długi klocek), a przed nią dwa jednakowe spinacze. Delikatnie przesuwają szpatułką spinacze w kierunku magnesów. Obserwują, który magnes szybciej przyciągnie spinacz. Formułują odpowiedni wniosek. Wniosek: Większy magnes szybciej przyciągnie spinacz.

 • Spinacze, śrubki, biała kartka, magnes.

Dzieci przykrywają spinacze i śrubki kartką. Sprawdzają, czy wtedy magnes również może je przyciągnąć. Formułują odpowiedni wniosek.

Wniosek: Magnes przyciąga metalowe przedmioty przez kartkę.

 • Przezroczyste koszulki, kawałki sztywnego kartonu (formatu A4), spinacze, małe agrafki lub zszywki, magnes.

Rodzic układa na stołach kartki sztywnego papieru, umieszczone w przezroczystych koszulkach. Pod koszulkami rozkłada spinacze (mogą to być również agrafki, zszywki). Dzieci starają się zmienić położenie spinaczy, poruszając magnesem. Formułują odpowiedni wniosek.

Wniosek: Położenie spinaczy zmienia się w zależności od ruchów magnesu.

 • Plastikowa, przezroczysta miska z wodą, agrafki lub spinacze, magnes.

Rodzic przygotowuje plastikową, przezroczystą miskę z wodą. Dziecko wrzuca do wody agrafki lub spinacze. Następnie przykłada do krawędzi miski magnes i sprawdza, czy przyciągnie on umieszczone w wodzie przedmioty. (Dzieci mogą również umieścić magnes w wodzie i sprawdzić siłę przyciągania). Formułują wniosek. Wniosek: Magnes przyłożony do krawędzi miski może przyciągnąć umieszczone w niej przedmioty. Musi być jednak odpowiednio silny.


7. Dzień z rodziną – zajęcia plastyczne.
• Rodzic nawiązuje do poruszanego w tym tygodniu tematu związanego z rodziną. Pyta dzieci: Jak można spędzać czas ze swoją rodziną? W jaki sposób można innych zachęcić do tego, aby aktywnie spędzali swój wolny czas z rodziną? Proponuje wykonanie plakatu.
Rodzic pyta: Co to jest plakat? Gdzie widziałyście plakaty? Co przedstawiały plakaty? Jak były wykonane?

Następnie pokazuje różne plakaty. Dzieci wypowiadają się na ich temat.Rodzic wyjaśnia funkcje plakatów, np.: przestrzegają przed czymś, informują o czymś, reklamują coś, zniechęcają lub zachęcają do czegoś.


Wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, przy użyciu dowolnych akcesoriów plastycznych pt: „Dzień z rodziną”.


8. A teraz trochę ćwiczeń z Lulisią

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


9. Czy pszczółki pamiętają naszą piosenkę o Pani Ciszy?

https://www.youtube.com/watch?v=q6fqaaZG1ug


Miłego dnia

Pozdrawiam

Pani Kasia

Skip to content