Poniedziałek 27.04.2020 – TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region. TEMAT DNIA: Miejscowość, w której mieszkam.

utworzone przez | kwi 27, 2020

WITAM PSZCZÓŁKI I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION. TEMAT DNIA: MIEJSCOWOŚĆ W KTÓREJ MIESZKAM.

  1. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania:

Wyłożenie książek, albumów, przewodników i map najbliższej okolicy/najbliższego regionu. Rozbudzanie zainteresowań miejscem zamieszkania. Dzieci przeglądają zgromadzone albumy, przewodniki dla podróżnych i mapy najbliższej okolicy/najbliższego regionu. Rodzic zwraca ich uwagę na symbole znajdujące się na mapie (szlaki, oznaczenia terenów zielonych, zabudowy). Wyszukuje w miejscowości/regionie najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić.Zachęca dzieci do gromadzenia pocztówek, zdjęć, prasy lokalnej i ilustracji z kalendarzy przedstawiających widok własnej miejscowości, a także wytworów sztuki regionalnej.


2. Zabawa dydaktyczna: „Do kogo ta przesyłka? „Utrwalanie swojego nazwiska i adresu zamieszkania. Przestrzeganie przed podawaniem adresu obcym osobom. Wykonanie wystawki pocztówek. Potrzebujemy: Worek, pocztówki przedstawiające charakterystyczne budynki w miejscu/regionie zamieszkania dzieci. Na jednej pocztówce zapisuje adres zamieszkania dziecka.Rodzic informuje dzieci, że rano listonosz przyniósł worek z pocztówkami. Losuje pocztówki z worka, a dzieci odgadują charakterystyczne miejsca lub budowle ze swojego regionu. Rodzic odczytuje adres zapisany na pocztówce: podaje nazwę miejscowości, nazwę ulicy, a dziecko podaje numer domu i mieszkania.Dziecko, które prawidłowo dokończy swój adres zamieszkania, otrzymuje brawa. Następnie Rodzic przestrzega przed podawaniem adresu obcym osobom. Na koniec Rodzic z pomocą dzieci wykonuje wystawkę pocztówek.


3. Rozmowa inspirowana wierszem I.R. Salach pt: „dom”.
Wiele wiosek, wiele miast rozrzuconych w Polsce jest. Takich małych, takich wielkich bardzo pięknych miejsc.Czy mieszkanie masz w Warszawie, czy też domem twoim wioska, wszyscy dobrze o tym wiedzą, że to właśnie nasza Polska.Każde dziecko bardzo kocha zamieszkania swego miejsce: domy, sklepy, parki, szkoły i ulice – te najmniejsze. Marzę, aby kraj swój poznać od Bałtyku aż do Tatr,a gdy zwiedzę Polskę całą, to do domu wrócę.


4. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dzieci: Jakie miejscowości leżą w Polsce? Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj?


5. Poznawanie nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. Oglądanie herbu miejscowości/regionu, z której/z którego pochodzą dzieci. Potrzebujemy: Mapa Polski, zdjęcia przedstawiające widok i herb miejscowości zamieszkania dzieci,kartonik z nazwą miejscowości.Rodzic prosi dziecko, aby przypomniało,gdzie na mapie znajduje się miejscowość, w której mieszka oraz jaki obszar stanowi region, w którym ta miejscowość leży. Podaje ich nazwy.

  • Dzieci powtarzają nazwy miejscowości i regionu, dzielą je na sylaby, wyróżniają głoski w nagłosie.
  • Dowiadują się, że miejsce ich zamieszkania to dla nich tak zwana mała ojczyzna.
  • Poznają znaczenie tych słów.
  • Rodzic przyczepia zdjęcie przedstawiające ich miejscowość, a następnie kartonik z jej nazwą.
  • Następnie wyjaśnia, czym jest herb. Zwraca uwagę na to, z jakich elementów składa się herb. Pokazuje zdjęcie herbu miejscowości, w której mieszkają dzieci.

6. Zabawy z nazwą i herbem miejscowości.
• Zabawa intonacyjno-rytmiczna. Dzieci wypowiadają za Rodzicem nazwę swojej miejscowości z różnym natężeniem głosu, z różną intonacją i w różnym tempie.
• Zabawa słownikowa Dokończ po mnie. Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez Rodzica Miejscowość, w której mieszkam, to… Mieszkam w… przy ulicy… Lubię swoją miejscowość, bo… Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…


7. Wykonanie pracy „Album naszej miejscowości”. Rozwijanie zainteresowań miejscowością zamieszkania i najbliższym regionem, w tym instytucjami użyteczności publicznej, pomnikami i wytworami sztuki regionalnej. Potrzebujemy:Pocztówki i wycinki z czasopism i gazet,zdjęcia z kalendarzy przedstawiające ważne i ciekawe obiekty znajdujące się w miejscowości zamieszkania dzieci i w najbliższym regionie, kartki formatu A3,klej, kartonik z nazwą miejscowości, zdjęcie herbu. Dzieci dokonują selekcji zgromadzonych przez Rodzica pocztówek i wycinków z czasopism i gazet oraz zdjęć z kalendarzy przedstawiających ważne i ciekawe obiekty znajdujące się w miejscowości ich zamieszkania i w najbliższym regionie.Następnie przyklejają je na kartkach formatu A3. Wykonują okładkę do albumu i ją ozdabiają – przyklejają kartonik z nazwą miejscowości oraz zdjęcie herbu. Ustawiają album na półce do swobodnego przeglądania.


8. Zobaczcie proszę film przedstawiający nasze miasto i spróbujcie wymienić najciekawsze zabytki naszego miasta:)https://www.youtube.com/watch?v=qrN8jPY89nc


9. HERB TARNOWSKICH GÓR I HERB WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:


Miłego dnia

Pozdrawiam

Pani Kasia

Skip to content