Poznajemy naszą miejscowość – 04.05.2020 r.

utworzone przez | maj 4, 2020

Tematyka kompleksowa: Moja miejscowość, mój region

Temat: Poznajemy naszą miejscowość.

Data: 04.05.2020 r.

👩‍🚒

1. 4 MAJA – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Film przedstawia zabawę muzyczno-ruchową dla najmłodszych. Ma na celu naśladowanie przez dzieci czynności, które na co dzień wykonują w swojej pracy strażacy.
Do zabawy potrzebne jest koło, obręcz, lub lekki okrągły przedmiot, który będzie imitował kierownicę i wąż strażacki.

2. Rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania.

Dzieci oglądają filmik przedstawiający miejscowość (region) swojego zamieszkania. Z pomocą Rodzica poznają ciekawe i charakterystyczne miejsca w ich miejscowości. Prowadzą swobodne rozmowy.

3. Herb naszej miejscowości.

Dziecko ogląda herb miejscowości, z której pochodzi. Wyjaśnianie znaczenia herbu.
Rodzic zwraca uwagę, z jakich elementów składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają.

4. Zabawa Prawda – nieprawda. Porządkowanie informacji na temat swojej miejscowości.

Przygotowujemy dla dziecka dwie karteczki z minami – wesołą i smutną.
Dziecko po usłyszeniu prawdziwej informacji podnosi obrazek przedstawiający wesołą minę, przy nieprawdziwej – smutną.
Przykłady:
− Moja miejscowość to duże miasto.
− W mojej miejscowości jeżdżą autobusy.

5.Praca plastyczna – herb Tarnowskich Gór

*Herb można pokolorować, pomalować farbkami lub wykleić papierem kolorowym.

Pani Ola

biedronka
Skip to content