Środa 13.05.2020 r. – TEMAT DNIA: Co robią moi bliscy.

utworzone przez | maj 13, 2020

DZIEŃ DOBRY PSZCZÓŁKI

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

ŚRODA 13.05.2020 r.TEMAT DNIA: CO ROBIĄ MOI BLISCY.

 1. Poznajemy zawody.

• Nazywanie zawodów przedstawionych na obrazkach.
Potrzebujemy:

Obrazki przedstawiające np. szkołę, gabinet dentystyczny, salon fryzjerski, kawiarnię, paski szarego papieru,

napisy: nauczyciel, dentysta (stomatolog), fryzjer, kelner.

 • Rodzic pokazuje umieszczone na końcu zajęć obrazki (np.: szkoła, gabinet dentystyczny, salon fryzjerski, kawiarnia), które są zasłonięte paskami szarego papieru.
 • Stopniowo je odsłania.
 • Dzieci nazywają miejsca przedstawione na obrazkach.
 • Podają nazwy zawodów, które wykonują pracujący w nich ludzie (nauczyciel, dentysta, fryzjer, kelner).
 • Dzielą nazwy zawodów na sylaby.
 • Wyróżniają w nazwach zawodów głoski: pierwszą i ostatnią.
 • Rodzic umieszcza pod obrazkami odpowiednie napisy.

2. Wyjaśnienie pojęcia zawód. ” Wymyślanki – nazywanki.”

 • Rodzic prosi, aby dzieci wyjaśniły, co znaczy słowo zawód.
 • Podsumowuje wypowiedzi dzieci.
 • informuje, że zawód to wyuczona czynność, którą ludzie wykonują, aby zdobyć pieniądze.
 • Prosi, aby dzieci spróbowały utworzyć własne określenia dla tego słowa.
 • Zapisuje je w zeszycie Wymyślanki – nazywanki.
 • Zachęca do poznania nazw kolejnych zawodów.

3. Zabawa ruchowa Zawody.
Potrzebujemy dowolny instrument lub muzykę z odtwarzacza.Rodzic puszcza muzykę.Dzieci poruszają się w różnych kierunkach, zgodnie z podanym rytmem. Podczas przerwy w muzyce Rodzic wymienia nazwy zawodów, np.: kierowca, szewc, pisarz, murarz, fryzjer, a dzieci ruchem naśladują czynności wykonywane przez osoby pracujące w tych zawodach.


4. Zabawa „W rytm muzyki „– przygotowanie do pisania, rozwijanie sprawności dłoni.

Potrzebujemy:Odtwarzacz CD, nagranie dowolnego utworu muzyki poważnej o zmiennym tempie, kartka z narysowaną na niej dużą liczbą np. kolorowych trójkątów dla każdego dziecka.

 • Rodzic układa na stole kartki, na których są narysowane małe kolorowe trójkąty.
 • Włącza nagranie dowolnego utworu muzyki poważnej o zmiennym tempie.
 • Dzieci dotykają (w rytm muzyki) kolejno palcem: wskazującym, środkowym, serdecznym i małym, prawej ręki tych trójkątów, których kolor wymieni Rodzic.
 • Jeśli dziecko jest leworęczne, wykonuje to zadanie poszczególnymi palcami lewej ręki.

5. Układanie zagadek. (Zabawa dla rodziców i dzieci)
Dla każdego zespołu :koperta, pocięty na części obrazek przedstawiający osobę wykonującą dowolny zawód (wycięty np z czasopisma, dla każdego zespołu inny obrazek),biała kartka.

Każdy zespół otrzymuje w kopercie pocięty na części obrazek i układa go w całość. Nie pokazują ułożonego obrazka drugiemu zespołowi (po ułożeniu można przykryć obrazek np. kartką). Zespoły kolejno układają zagadkę słowną na temat przedstawionej na obrazku osoby wykonującej dany zawód. Drugi zespół odgaduje zagadkę. I tak na zmianę.


6. „Rodzina” – nauka wiersza. Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie wykorzystując palce dłoni:
Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk)

tuż obok Babunia. (wskazujący)

Największy to Tatuś, (środkowy)

a przy nim mamusia. (serdeczny)

A to ja dziecina mała, (mały)

i to jest rodzinka, moja ręka cała.


7. Wartości
Rodzice i dzieci siedzą w jednym kręgu. W formie rundki, na zmianę rodzice kończą zdanie, a dzieci słuchają i odwrotnie: dzieci kończą zdanie, a rodzice się przysłuchują:

Rundki:

– Dzieci:

Rodzice powinni…..

– Rodzice:

mam nadzieje, że moje dziecko….

– Dzieci:

chciałbym być kochany, ponieważ….

– Rodzice: gdyby wróżka spełniła teraz jedno moje życzenie, wtedy brzmiało by ono….


8. Gimnastyka dla dzieci w domu

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ


Skip to content