Wild animals

utworzone przez | maj 12, 2020

Hello it is time to sing our hello song,are you ready?

Today we are going to learn about wild animals.

Vocabulary/słownictwo:

lion – lew

elephant – słoń

giraffe – żyrafa

crocodile – krokodyl

monkey – małpa

Flascards/obrazki:

Niech Rodzic pokaże Ci obrazek, a Ty spróbuj nazwać dane zwierzę.

This is a lion. This is a……

Game – I spy.

Try to name and count the animals. / Nazwij i policz zwierzęta.

I spy ….. lions. / Widzę … lwów.

Songs time.

It is time to say and sing our goodbye song.

See you soon.

Goodbye

Mrs Marta 🙂

Skip to content