WRZESIEŃ

utworzone przez | sie 31, 2021

JĘZYK ANGIELSKI – Gr. „Pszczółki”

Piosenka na powitanie:

 • Greetings – Witamy się i żegnamy
 • Colours – Kolory
 • Face – Części twarzy
 • Food – Jedzenie
Hello!Mouth
Where are you?Hair
RedApples
YellowLemons
BluePeppers
EyesCheese
EarsCheese sandwich
NoseYummy!

Struktury i kluczowe słownictwo bierne:

 • Hello!
 • Bye-bye!
 • See you soon!
 • Sit down! Stand up!
 • Make a circle!
 • Knock, knock!
 • Tidy up!
 • Listen! Can you hear?
Skip to content