Wtorek 14.04.2020 – TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi. TEMAT DNIA: Gramy w zielone.

utworzone przez | kwi 14, 2020

WITAM WSZYSTKIE PSZCZÓŁKI I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

  1. Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Swobodne wypowiedzi na temat pobytu na wsi. Dzielenie się wrażeniami.Rodzic układa na stole różne książki i czasopisma dla dzieci. Dzieci wyszukują w nich obrazki lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Podają ich nazwy, wyróżniają w nazwach pierwszą głoskę (5- latki), dzielą nazwy na głoski (6-latki). Wypowiadają się na temat wrażeń i doświadczeń z pobytu na wsi.2. Proszę, aby dzieci zobaczyły film edukacyjny .
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

3.Spróbujcie nauczyć się piosenki o farmerze

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

4. W poszukiwaniu zieleni – Proponuję dzieciom zabawę w zielone. Rodzic pyta: Grasz w zielone? Masz zielone? Dzieci odpowiadają: Mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu innego domownika). W następnej kolejności dzieci poszukują koloru zielonego w pokoju np. wśród zabawek. Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego, co ma kolor zielony. Potrzebujemy: zdjęcia przedstawiające las i łąkę,napisane na kartonikach zdania: Trawa jest zielona. Las jest zielony. Rodzic prosi, aby dzieci zamknęły oczy i przypomniały sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są całe zielone. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta: W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? Pokazuje zdjęcia lasu i łąki w porze wiosennej. Dzieci wypowiadają się na temat zdjęć. 6-latki czytają zdania: Trawa jest zielona. Las jest zielony. Rozpoznawanie na mapie świata terenów zielonych. Wskazywanie miejsc, gdzie jest ich najwięcej. Mapa świata. Rodzic pyta: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola? W których miejscach świata jest najwięcej zielonych terenów? Dzieci pokazują te miejsca na mapie, a Rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują. Zwraca uwagę na konieczność dbania o przyrodę. Rozwiązywanie zagadek – Gra w zielone.Potrzebujemy obrazki, na których jest przedstawione coś zielonego, np. żaba, groszek, liść, gąsienica. Dzieci losują z pojemnika obrazki, na których jest przedstawione coś zielonego. Układają o tym zagadkę, a domownicy próbują ją odgadnąć. Miłej zabawy

5. Zabawa Gdzie ukryła się żabka? Potrzebujemy sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru (10 sztuk), sylweta żabki. Rodzic układa na dywanie 10 sylwet kwiatów wyciętych z kolorowego papieru. Dzieci odwracają się w drugą stronę. Rodzic chowa pod wybranym kwiatem sylwetę żabki. Informuje dzieci, że żabka ukryła się np. pod piątym kwiatem z lewej strony.Dziecko wskazuje odpowiedni kwiat i odszukuje żabkę (Rodzic różnicuje stopień trudności: dzieci 5-letnie otrzymują łatwiejsze zadania). 6. Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. Zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w jakim żyją (np. kameleon, pasikonika, rzekotki drzewnej, gąsienicy).Rodzic pyta:Jak myślicie, dlaczego żabka ma kolor zielony?Jakie znacie jeszcze inne zwierzęta w kolorze zielonym? Co by było, gdyby żabka miała kolor czerwony? Następnie pokazuje zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w którym żyją (np. pasikonika, kameleona, rzekotki drzewnej). Barwa ochronna ma na celu upodobnienie się zwierząt do środowiska, w jakim żyją. Czasem jest jedyną obroną przed wrogami. Pasikonik, mieszkaniec traw, jest cały zielony. Podobnie jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy zielony kolor pozwala z powodzeniem ukryć się na powierzchni liścia. Niedźwiedź polarny ma przez cały rok białą sierść. Wszystko, co go otacza, a więc śnieg i lód, jest także białe. Mistrzem kamuflażu jest gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed drapieżnikami np. w Parku Narodowym na Madagaskarze.Zobaczcie proszę zdjęcia zwierząt, o których mówiliśmy: pasikonik, gąsienica, gekon, rzekotka, niedźwiedź polarny


7. https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc

A na koniec proponuję pracę plastyczną „Wiosenna łąka”

Miłej zabawy. Pozdrawiam. Pani Kasia

Skip to content