Wyniki rekrutacji 2020/2021

utworzone przez | kwi 14, 2020

W związku z panującą epidemią Covid – 19, wszyscy rodzice zostaną TELEFONICZNIE POINFORMOWANI o wynikach rekrutacji. Listy z nazwiskami dzieci zakwalifikowanych zostaną również wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola. Możliwość sprawdzenia od godz. 8.00-15.00.

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane ZOBOWIĄZANI są do złożenia „deklaracji woli przyjęcia do przedszkola” w terminie do 20.04.2020 r.

Druk deklaracji jest dostępny w Przedszkolu Nr 22 w w/w godzinach, oraz do pobrania na tej stronie poniżej.


Deklaracje należy składać na adres mailowy : przedszkole22tg@wp.pl lub poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej, znajdującej się w holu Przedszkola Nr 22

Skip to content