Wznowienie pracy przedszkola

utworzone przez | maj 20, 2020


Szanowni Państwo, decyzją organu prowadzącego od dnia 25 maja 2020 roku przedszkole wznawia swoją działalność.

Przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach zgodnych z wytycznymi GIS i MEN czyli w reżimie sanitarnym.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

W związku z planowanym otwarciem naszego Przedszkola prosimy rodziców, którzy zgłosili potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej o telefoniczny kontakt w dniu 21.05.2020r. oraz wypełnienie i przesłanie WNIOSKU ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (załącznik) na przedszkolny adres email  do dnia 22 maja 2020 r. Wniosek można także dostarczyć do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do budynku Przedszkola. 

    Należy pamiętać że: 

– w pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci, obojga rodziców pracujących i wykonujących pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

– pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Skip to content