ZABAWY RUCHOWE

utworzone przez | maj 5, 2020

Zapraszam Was do wspólnej zabawy z rodzeństwem, rodzicami – w domu, ogrodzie, w parku.

Należy pamiętać, że aktywność ruchowa dla dziecka w wieku przedszkolnym powinna być zabawą i czystą formą rekreacji. Rodzaj zajęć oraz ilość ćwiczeń warunkują możliwości rozwojowe dzieci, ich zainteresowania i potrzeby. Aktywność fizyczna determinuje rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Podczas zajęć ruchowych dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Sport i zabawy ruchowe rozwijają w przedszkolakach odporność fizyczną i emocjonalną.

Na dobry początek: FIT KIDS – TRENING CARDIO dla RODZICÓW Z DZIEĆMI

  • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiosenne kwiaty.

Dziecko (dzieci) spacerują swobodnie po pokoju, (ogrodzie), rozglądają się za słońcem, pierwszymi kwiatami. Na jedno ude­rzenie w bębenek przykucają i naśladują zbieranie wiosennych kwiatów. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem do ponownego spaceru.

  • Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Zajączki.

Dzieci swobodnie podskakują. Na hasło: Odpoczynek, wykonują przysiad, ręce unoszą w górę, dło­nie trzymają przy uszach.

  • Ćwiczenia mięśni grzbietu – Myjemy plecy.

Dziecko (dzieci) stają w rozkroku, lekko pochylając się w przód. Trzymając apaszkę lub chustkę oburącz za końce, przekładają ją za plecy – jedną rękę mają nad ramieniem, a drugą – pod ramieniem, przesuwają apaszkę w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.

  •  Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Chora noga.

Dzieci składają chustkę i wkładają pod kolano. Przemieszczają się, przesuwając się na rękach i podska­kując na jednej nodze. Na sygnał podnoszą nogę do góry.

  • Ćwiczenie z elementem rzutu – Napełniamy kosze.

Dzieci (dziecko) ustawiają się w szeregu. Przed szeregiem w odpowiedniej odległości znaj­duje się kosz. Na sygnał dzieci biorą piłeczki i wrzucają je do koszy.

  • Zabawa w kole – Sąsiedzi (z zastosowaniem dowolnej piosenki).

Dzieci tworzą sąsiadujące ze sobą domki. Dobierają się w trójki. Dwoje dzieci trzyma się za ręce, a trzecie staje w środku – jest mieszkańcem domku. Wszyscy śpiewają wybraną piosenkę, przesuwa­jąc się raz w prawą, raz w lewą stronę. Po odśpiewaniu każdej zwrotki dzieci tworzące domki zamie­niają się między sobą miejscami, tak aby każde dziecko odegrało rolę mieszkańca. Rodzic w dowolnym momencie mówi hasło: Sąsiedzi! Dzieci, które w tym czasie stoją w środku domku, wychodzą na spa­cer i witają się z innymi dziećmi – swoimi sąsiadami. Następnie wracają na swoje miejsca.

  • Zabawa pobudzająco-hamująca Korek uliczny.

Potrzebne będzie czerwone papierowe koło.

Rodzic omawia zasady zabawy. Prosi dzieci, aby ustawiły się w wyznaczonym miejscu. Rodzic jest policjantką. Przechodzi na drugi koniec terenu, odwraca się tyłem do dzieci i mówi:

Raz, dwa, trzy policjantka pa­trzy!   Dzieci w tym czasie podbiegają w stronę prowadzącego. Gdy tylko prowadzący skończy mówić, odwraca się i podnosi czerwone koło. Dzieci zatrzymują się, przybierają postawę na baczność. Zabawa kończy się, gdy pierwsze dziecko dojdzie do prowadzącego.

    Miłej zabawy

    Pani  Janka

Skip to content