ZAJĘCIA

DODATKOWE

w

LOGOPEDIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Udział w zajęciach logopedycznych zaczyna się po zdiagnozowaniu dzieci podczas badań
przesiewowych.
Badania przesiewowe wykonano za zgodą rodziców w październiku i listopadzie 2020 r. w grupach 4, 5, 6 latków
oraz w styczniu 2021 r. w grupie najmłodszej.

Dzieci objęto terapią ze względu na:
– zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych,
– nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego,
– nieprawidłową wymowę głoski r, mowę bezdźwięczną,
– opóźniony rozwój mowy,
– utrzymujące się substytucje, uproszczenia spółgłoskowe.

Prowadzenie terapii logopedycznej obejmuje wg. potrzeb:
– ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu przez nos, wydłużanie fazy
wydechowej,
– ćwiczenia prawidłowego połykania,
– ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych zmierzające do wywołania zaburzonych
głosek; w tym pionizowanie języka i uzyskiwanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
– ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, ćwiczenia słuchu
fonematycznego, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych;
– głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia modulowania siły
głosu, naśladowanie dźwięków;
– artykulacyjne: wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach,
logotomach, wyrazach, zdaniach, opowiadaniach;
– leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych,
opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy
ortofoniczne. Podczas zajęć logopedycznych doskonali się również sprawność grafomotoryczną,
myślenie przyczynowo-skutkowe, percepcję wzrokową i słuchową.


Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach: 10:15 – 11.30, 12:15 – 16:00.


Drodzy Rodzice
Pamiętajcie o systematycznych ćwiczeniach z waszymi dziećmi. Tylko w ten sposób razem
uzyskamy pozytywne efekty pracy logopedycznej. Nie zapominajcie również o ćwiczeniach
wzmacniających pracę narządów artykulacyjnych. Wystarczy kilka minut dziennie, aby utrwalić
umiejętności zdobyte podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na konsultacje indywidualne.

Logopeda Magdalena Minor

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

Seplenienie międzyzębowe jest wadą wymowy występującą coraz częściej u dzieci przedszkolnych. O przyczynach powstawania międzyzębowości i holistycznej terapii logopedycznej pisze logopeda Paulina Mistal....

OD JEDZENIA DO MÓWIENIA

OD JEDZENIA DO MÓWIENIA

O prawidłowym rozszerzaniu diety małego dziecka i jego wpływie na usprawnianie narządów mownych i wymowę głosek można przeczytać klikając w poniższy link....

GRY LOGOPEDYCZNE „WYŚCIGI Z GŁOSKĄ” Domologo.pl

GRY LOGOPEDYCZNE „WYŚCIGI Z GŁOSKĄ” Domologo.pl

Utrwalanie wymowy głosek podczas gry planszowej to doskonały pomysł na ćwiczenia logopedyczne i wesołą zabawę 🙂 https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/wyscigi-z-gloska-sz/ https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/wyscigi-z-gloska-cz/...

ĆWICZENIA ODDECHOWE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

ĆWICZENIA ODDECHOWE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Ćwiczenia oddechowe stanowią istotną część terapii logopedycznej, ponieważ mowa i oddech to czynności ze sobą ściśle związane. Oddychanie podczas spoczynku to oddychanie statyczne, podczas którego wdech i wydech wykonywany jest nosem. Powietrze przechodząc przez nos...

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, prowadzący: Aleksandra Garczarczyk

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

 •  30 min dla dzieci 5 i 6 – letnich
 •  15 minut dla dzieci 3 i 4 – letnich.

Zajęcia w grupach:

„PRACOWITE MRÓWKI”

„WESOŁE ŻUCZKI”

prowadzone są w oparciu o program nauczania języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka angielskiego” autor Ewa Wodzicka-Dondziłło, który jest zgodny z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzony przez MEN:

 • WESOŁE ŻUCZKI – kurs „I Love Boo” poziom A  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)
 • PRACOWITE MRÓWKI – kurs „I Love Boo” poziom B+  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)

Bajkowy świat, w którym wszyscy mówią w języku angielskim, przybliżany jest przez pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwo elfów- Maxa i Lilly, bohaterów naszego kursu. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw językowych tak, aby przy maksymalnej korzyści językowej nie zmęczyć dzieci i żeby chętnie uczestniczyły w zajęciach. Śpiewamy też dużo piosenek.

* Wszystkie piosenki wykorzystywane na zajęciach dostępne są na stronie wydawnictwa:

   www.mac.pl

   w zakładce:  MAC akademia –> piosenki i utwory muzyczne –> I love Boo –> poziom A lub poziom B+

PLAN ZAJĘĆ:

WESOŁE ŻUCZKI gr. I
–  czwartek 10:00 – 10:15
– piątek 10:00 – 10:15
WESOŁE ŻUCZKI gr. II
– czwartek 10:15 – 10:30
– piątek 10:15 – 10:30

PRACOWITE MRÓWKI gr. I
– czwartek 10:30 – 11:00
– piątek 10:30 – 11:00
PRACOWITE MRÓWKI gr. II
– czwartek 11:00 – 11:30
– piątek 11:00 – 11:30

Zajęcia z języka angielskiego, prowadzący Marta Labus-Szot

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

30 min dla dzieci 4, 5 i 6 – letnich 15 minut dla dzieci 3 – letnich.

Zajęcia w grupach są realizowane na podstawie programu nauczania języka angielskiego ,,English with Little Ant” autor Katarzyna Janiszewska- Gold, który jest z godny z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzony przez MEN.

 • Wesołe Żuczki i Biedronki – Rozkład materiału dla 3-4 latków
 • Pszczółki, Kubusie i Pracowite Mrówki – Rozkład materiału dla 5-6 latków

Głównym źródłem słownictwa na zajęciach języka angielskiego na poziomie przedszkolnym są piosenki, wierszyki, rymowanki i opowiadania (stories), przekazywane w formie nagrania bądź przez nauczyciela.  Dzieci w świat języka angielskiego są wprowadzane w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów  wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.)

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,

Dzieci:

 • słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
 • słuchają  tekstu czytanego,

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi,
 • odgrywanie scenek lub dialogu,
 • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,

PLAN ZAJĘĆ:

WESOŁE ŻUCZKI gr.I

– środa 9:00-9:15

-piątek 10:00-10:15

WESOŁE ŻUCZKI gr.II

-środa 9:15-9:30

-piątek 10:15-10:30

BIEDRONKI gr.I

-środa 9:30-10:30

– piątek 10:30-11:00

BIEDRONKI gr. II

– środa 10:30-11:00

-piątek 11:00-11:30

PSZCZÓŁKI gr.I

– środa 12:00-12:30

-piątek 12:00-12:30

PSZCZÓŁKI gr.II

-środa 12:30-13:00

-piątek 12:30-13:00

KUBUSIE gr.I

-poniedziałek 12:00-12:30

-środa 10:30-11:00

KUBUSIE gr. II

-poniedziałek 12:30-13:00

-środa 11:00-11:30

PRACOWITE MRÓWKI gr.I

-środa 13:00-13:30

-piątek 13:30-14:00

PRACOWITE MRÓWKI gr.II

-środa 13:00-13:30

-piątek 13:30-14:00

RYTMIKA

Zajęcia z rytmiki

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki poprzez własną ekspresję. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć, a tego właśnie dostarczają zajęcia rytmiczne.

Cele zajęć związane są z różnymi płaszczyznami rozwoju: kształcenia słuchu, poczucia rytmu, orientacji przestrzennej.

Realizacja materiału opiera się na różnych formach działalności dziecięcej, które obejmują: śpiew, grę na instrumentach, percepcję muzyki, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia rytmiki poprzez różne środki ekspresji kształtują umiejętność dokładnego słuchania, uwrażliwiają dzieci na:

 • nastrój w muzyce
 • rejestry dźwięków (wysoki i niski)
 • zmiany tempa w muzyce
 • zmiany dynamiczne w muzyce
 • artykulację dźwięków
 • kierunek linii melodycznej

Przez ćwiczenia i zabawę dzieci poznają różnorodność brzmienia instrumentów perkusyjnych, uczą się poprawnego śpiewania, rozwijają umiejętność współpracy w zespole, doskonalą indywidualną orientację przestrzenną oraz koordynację i niezależność ruchów.

Ćwiczenia ruchowo-przestrzenne oraz zabawy taneczne i inscenizowane oparte na improwizacji ruchu, rytmu, tekstu czy melodii – rozwijają wrażliwość oraz wyobraźnię dziecka.

Zajęcia z rytmiki prowadzi Pani mgr Dorota Lipińska. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki wychowania muzycznego – prowadzenie zespołów tanecznych.

PLAN ZAJĘĆ

poniedziałek
Wesołe Żuczki: 9:00-9:30
Biedronki: 9:30-10:0
Kubusie: 10:00-10:30
Pszczółki 10:30-11:00
Pracowite Mrówki: 11:00-11:30

JUDO

Zajęcia z judo

Korzyści wynikające z uprawiania Judo

Ogólny rozwój fizyczny – treningi są skonstruowane tak, by absorbować jak najwięcej grup mięśniowych, a także rozwijać maksymalnie dużą liczbę zdolności motorycznych. Jest bez wątpienia jednym z najbardziej ogólnorozwojowych sportów. Na zajęciach duży nacisk kładzie się na rozwój koordynacji. Duży procent treningu zajmuje nauka elementów gimnastycznych, a u zawodników z większym stażem pojawiają się też ćwiczenia akrobatyczne. Zanim nauczymy dzieci chwytów rzutów i trzymań, nasi podopieczni uczą się sztuki miękkiego upadania, która przyda się podczas życia codziennego, jazdy na rowerze, rolkach, czy nartach. Oprócz wszystkich wymienionych wyżej zalet, należy pamiętać, że jest to sport walki, a dzięki zdobytym tu umiejętnościom, państwa pociechy nauczą się trudnej sztuki samoobrony.

Kształtowanie charakteru i prawidłowego rozwoju społecznego dziecka – nasi uczniowie rozwijają wiele cech niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu codziennym. Uczymy dzieci systematyczności, dyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu, a także trudnej sztuki przegrywania i wygrywania „z klasą”. Dzieci uczą się współpracować z kolegami i koleżankami, a poprzez różnorodność ćwiczeń potrafią szybciej odnajdywać się w nowych sytuacjach, także poza salą Judo.

Kształtowanie pasji u dziecka – żyjąc w czasach gier telewizyjnych i komputerów coraz trudniej zaszczepić u dziecka prawdziwą pasję i spowodować, by z przyjemnością odrywało się od codziennych obowiązków. Dzięki ciekawym, zróżnicowanym zajęciom pełnym ćwiczeń, gier i zabaw, których nie miałyby okazji poznać nigdzie indziej, nasze dziecko z przyjemnością będzie wracać na matę, a przed telewizorem tłumaczyć państwu zasady „swojego” sportu. Pozna nowych kolegów i zamiast chodzić bez celu po podwórku, ze swoją paczką z grupy Judo będzie przyjemnie i pożytecznie spędzać czas na treningu. W wakacje zaś przy odrobinie państwa chęci wybierze się z nimi na wspólny obóz, czy kolonie sportowe pod opieką wykwalifikowanych trenerów i opiekunów.

Mamo mam siniaka! – musimy pamiętać, że mimo dostosowania zajęć do wieku uczestników jak przy każdej formie aktywności fizycznej nie da się uniknąć otarć i siniaków, jednak zapewniamy, że jest to łagodny sposób zahartowania ciała, a po jakimś czasie będziemy zdziwieni, że nasze dziecko nie zwraca uwagi na przypadkowe upadki zarówno w dojo jak i poza nim.

Podsumowując – wiele pozostałości z kultury japońskich samurajów do dziś na co dzień funkcjonuje w judo. Sama sala – dojo, czyli „miejsce doskonalenia się” ma specyficzny, pozytywny klimat. Obowiązuje w niej kodeks oparty na zasadach takich jak: wzajemny szacunek, posłuszność i lojalność wobec nauczyciela, godne zachowanie higiena i kultura osobista, honor, skromność i wzajemne wspieranie się na drodze do osiągnięcia celu. Celem tym oczywiście jest samodoskonalenie rozumiane jako rozwój umiejętności, jak i kształtowanie charakteru. Dla dziecka i jego dynamicznie kształtującego się organizmu nie ma nic lepszego niż takie właśnie zajęcia! Ruch, poza wspieraniem naturalnego rozwoju dziecka, pełni także funkcję kompensacyjną, niwelując niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak ciężki plecak z książkami, spanie w nienaturalnej pozycji lub godziny spędzone w pozycji siedzącej (zarówno podczas nauki, jak i biernej rozrywki). Nawet jeśli po upływie kilku lat dziecko zrezygnuje z zajęć judo, to z pewnością pozytywny efekt tej pracy będzie mu procentować przez kolejne dziesiątki lat.

PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia z judo odbywają się raz w tygodniu:

 • grupa I (Kubusie) – poniedziałek, 12:30-13:00
 • grupa II ( Pszczółki) – poniedziałek , 13:00-13:30
 • grupa III (P. Mrówki) – poniedziałek , 13:30 – 14:00

RELIGIA

Religia

Ważne jest, aby opowiadać dziecku o wierze. Wskazać mu drogę do Boga, który je kocha, chroni i mu towarzyszy. Historie biblijne pomagają w rozwoju osobowości, ponieważ znajdziemy w nich wszystkie ważne problemy życiowe, dochodzą w nich do głosu i dobro i zło, światło i ciemność, zagrożenia i ratunek. Grupa przedszkolna nie tylko słucha, ale bardzo żywo reaguje i uczestniczy w opowiadaniu o życiu Jezusa. Chętnie śpiewa, bo dzieci potrzebują religijnych pieśni.

Zajęcia z religii prowadzi Pani mgr Halina Dalibor. Ukończyła studia na kierunku teologia w zakresie katechetyczno-pastoralnym oraz studia podyplomowe w zakresie Podyplomowego Studium Rodziny.

ZAJĘCIA W PARKU WODNYM

BASEN

Dzieci z grup „Pszczółki”, „Kubusie” i „Pracowite Mrówki” mogą uczestniczyć w zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Pod „okiem” wykwalifikowanej kadry instruktorów i trenerów nabywają i doskonalą umiejętność pływania. Jednocześnie jest to doskonała zabawa i wspólnie spędzony czas w gronie kolegów i koleżanek, który daje możliwość integracji z rówieśnikami oraz wpływa na harmonijny rozwój fizyczny dzieci.

Termin zajęć:
wtorek godz.15.00 wejście na basen, 15.15 – rozpoczęcie zajęć z instruktorem, 16.00- zakończenie zajęć.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Skip to content