ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

utworzone przez | kwi 5, 2020

Udział w zajęciach logopedycznych zaczyna się po zdiagnozowaniu dzieci podczas badań
przesiewowych.
Badania przesiewowe wykonano za zgodą rodziców w październiku i listopadzie 2020 r. w grupach 4, 5, 6 latków
oraz w styczniu 2021 r. w grupie najmłodszej.

Dzieci objęto terapią ze względu na:
– zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych,
– nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego,
– nieprawidłową wymowę głoski r, mowę bezdźwięczną,
– opóźniony rozwój mowy,
– utrzymujące się substytucje, uproszczenia spółgłoskowe.

Prowadzenie terapii logopedycznej obejmuje wg. potrzeb:
– ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu przez nos, wydłużanie fazy
wydechowej,
– ćwiczenia prawidłowego połykania,
– ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych zmierzające do wywołania zaburzonych
głosek; w tym pionizowanie języka i uzyskiwanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
– ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, ćwiczenia słuchu
fonematycznego, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych;
– głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia modulowania siły
głosu, naśladowanie dźwięków;
– artykulacyjne: wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach,
logotomach, wyrazach, zdaniach, opowiadaniach;
– leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych,
opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy
ortofoniczne. Podczas zajęć logopedycznych doskonali się również sprawność grafomotoryczną,
myślenie przyczynowo-skutkowe, percepcję wzrokową i słuchową.


Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach: 10:15 – 11.30, 12:15 – 16:00.


Drodzy Rodzice
Pamiętajcie o systematycznych ćwiczeniach z waszymi dziećmi. Tylko w ten sposób razem
uzyskamy pozytywne efekty pracy logopedycznej. Nie zapominajcie również o ćwiczeniach
wzmacniających pracę narządów artykulacyjnych. Wystarczy kilka minut dziennie, aby utrwalić
umiejętności zdobyte podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na konsultacje indywidualne.

Logopeda Magdalena Minor

Skip to content