Zajęcia z języka angielskiego, prowadzący Marta Labus-Szot

utworzone przez | Mar 31, 2020

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

30 min dla dzieci 4, 5 i 6 – letnich 15 minut dla dzieci 3 – letnich.

Zajęcia w grupach są realizowane na podstawie programu nauczania języka angielskiego ,,English with Little Ant” autor Katarzyna Janiszewska- Gold, który jest z godny z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzony przez MEN.

 • Wesołe Żuczki i Biedronki – Rozkład materiału dla 3-4 latków
 • Pszczółki, Kubusie i Pracowite Mrówki – Rozkład materiału dla 5-6 latków

Głównym źródłem słownictwa na zajęciach języka angielskiego na poziomie przedszkolnym są piosenki, wierszyki, rymowanki i opowiadania (stories), przekazywane w formie nagrania bądź przez nauczyciela.  Dzieci w świat języka angielskiego są wprowadzane w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów  wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.)

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,

Dzieci:

 • słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
 • słuchają  tekstu czytanego,

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi,
 • odgrywanie scenek lub dialogu,
 • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,

PLAN ZAJĘĆ:

WESOŁE ŻUCZKI gr.I

– środa 9:00-9:15

-piątek 10:00-10:15

WESOŁE ŻUCZKI gr.II

-środa 9:15-9:30

-piątek 10:15-10:30

BIEDRONKI gr.I

-środa 9:30-10:30

– piątek 10:30-11:00

BIEDRONKI gr. II

– środa 10:30-11:00

-piątek 11:00-11:30

PSZCZÓŁKI gr.I

– środa 12:00-12:30

-piątek 12:00-12:30

PSZCZÓŁKI gr.II

-środa 12:30-13:00

-piątek 12:30-13:00

KUBUSIE gr.I

-poniedziałek 12:00-12:30

-środa 10:30-11:00

KUBUSIE gr. II

-poniedziałek 12:30-13:00

-środa 11:00-11:30

PRACOWITE MRÓWKI gr.I

-środa 13:00-13:30

-piątek 13:30-14:00

PRACOWITE MRÓWKI gr.II

-środa 13:00-13:30

-piątek 13:30-14:00

Skip to content