Zajęcia z rytmiki

utworzone przez | mar 20, 2020

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki poprzez własną ekspresję. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć, a tego właśnie dostarczają zajęcia rytmiczne.

Cele zajęć związane są z różnymi płaszczyznami rozwoju: kształcenia słuchu, poczucia rytmu, orientacji przestrzennej.

Realizacja materiału opiera się na różnych formach działalności dziecięcej, które obejmują: śpiew, grę na instrumentach, percepcję muzyki, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia rytmiki poprzez różne środki ekspresji kształtują umiejętność dokładnego słuchania, uwrażliwiają dzieci na:

  • nastrój w muzyce
  • rejestry dźwięków (wysoki i niski)
  • zmiany tempa w muzyce
  • zmiany dynamiczne w muzyce
  • artykulację dźwięków
  • kierunek linii melodycznej

Przez ćwiczenia i zabawę dzieci poznają różnorodność brzmienia instrumentów perkusyjnych, uczą się poprawnego śpiewania, rozwijają umiejętność współpracy w zespole, doskonalą indywidualną orientację przestrzenną oraz koordynację i niezależność ruchów.

Ćwiczenia ruchowo-przestrzenne oraz zabawy taneczne i inscenizowane oparte na improwizacji ruchu, rytmu, tekstu czy melodii – rozwijają wrażliwość oraz wyobraźnię dziecka.

Zajęcia z rytmiki prowadzi Pani mgr Dorota Lipińska. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki wychowania muzycznego – prowadzenie zespołów tanecznych.

PLAN ZAJĘĆ

poniedziałek
Wesołe Żuczki: 9:00-9:30
Biedronki: 9:30-10:0
Kubusie: 10:00-10:30
Pszczółki 10:30-11:00
Pracowite Mrówki: 11:00-11:30

Skip to content