ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

utworzone przez | maj 14, 2021

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach zaprasza rodziców oraz wszystkich zainteresowanych wsparciem dzieci i młodzieży do udziału w konferencji.

Konferencja dotyczy szeroko pojętego funkcjonowania dzieci i młodzieży w przestrzeni Internetu i profilaktyki zachowań ryzykownych, głównie zażywania substancji psychoaktywnych. Tematyka konferencji nawiązuje ponadto do wyników przeprowadzonej diagnozy w szkołach oraz problemów będących przyczyną zgłoszeń do poradni.

Konferencja odbędzie się 20 maja o godzinie 9.00.

Konferencja jest bezpłatna.

Miejsce: konferencje online na platformie Teams. 

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Edge.

Link do wydarzenia: I/KonferencjaPPPP/wejście (aktywny w dniu konferencji od 8.45)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9e282ead551740148bc4007709e5e735@thread.tacv2/1620730990698?context=%7B%22Tid%22:%222837bd90-6d82-407b-b934-befed5073b9b%22,%22Oid%22:%2226662a64-a554-4bb8-b219-5c1c40261e76%22%7D

Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są też o wypełnienie krótkiej ankiety: I/KonferencjaPPPP/ankieta

Program konferencji:

9.00-9.15

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i uczestników.

9.15-10.00 

„Cyberprzemoc – aspekty prawne”

nadkom. Sebastian Korecki,  prawnik, psycholog pracujący w Policji

10.00-10.45 

„Cyberprzemoc wśród młodzieży- formy, konsekwencje, źródła wsparcia społecznego”

dr Joanna Różańska-Kowal, psycholog, mgr Izabela Chróst-Jóźwiak, pedagog, mgr Krzysztof Smyk, pedagog – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach 

10.45-11.30

„FreD goes net jako narzędzie wczesnej profilaktyki wobec młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi”

mgr Piotr Sobczak, Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki  i Pomocy Psychologicznej, mgr Ewa Kozdra-Piękoś, psycholog, psychoterapeuta.

11.30-11.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Skip to content