Zawody naszych rodziców – 20.05.2020 r.

utworzone przez | maj 20, 2020

Witajcie kochane Biedroneczki

Tematyka kompleksowa: Święto rodziców

Temat: Zawody naszych rodziców

Data: 20.05.2020 r.

1.Rozpoznawanie i nazywanie zawodów

2.Zabawa z piłką – Co robi mama? Co robi tata?

Rodzic turla piłkę do dziecka. Dziecko odpowiada na wybrane pytanie:
− Kim z zawodu jest mama?
− Co robi mama?
− Kim z zawodu jest twój tata?
− Co robi twój tata?
Dziecko odpowiada i turla piłkę z powrotem do Rodzica

3.Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Tata jest…

Tata Olka jest kucharzem,
tata Ani – marynarzem,
tata Krysi dobrze piecze,
tata Tomka ludzi leczy,
tata Zosi trudy znosi,
tata Werki topi serki,
tata Kuby szelki gubi,
tata Iwony sprzedaje balony,
tata Marty lubi żarty.
A mój kochany tatulek,
tatulek kochany,
wcale nie może żyć
bez mojej miłej mamy.

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.
Rodzic pyta dzieci:
− Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu?
− Jaki zawód wykonuje tata Tomka, jeśli wiemy, że leczy ludzi?
− Czy gubienie szelek to zawód?
− Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki zawód mógłby wykonywać?

4.Zabawa z obrazkami – Pomieszane zawody.
Przygotowujemy obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody:
(obrazki rozcinamy na pół).
Rodzic rozkłada przed dziećmi rozcięte na pół obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne
zawody. Następnie łączy obrazki w niepoprawny sposób. Pyta dzieci, czy ten sposób ułożenia
jest prawidłowy. Dzieci wypowiadają się, a następnie odnajdują pasujące do siebie połówki i
nazywają zawód, jaki wykonuje osoba na obrazku.

5.Rozpoznawanie zawodu po przedmiotach – Do kogo to należy?
Przygotowujemy atrybuty różnych zawodów,
np.: biały fartuch, drewniana łyżka, grzebień, zmiotka i szufelka itp.
Rodzic pokazuje dzieciom zgromadzone przedmioty. Pyta dzieci, z jakimi zawodami kojarzą im
się te przedmioty. Chętne dzieci wypowiadają się.

Przykłady:
grzebień – fryzjerka, drewniana łyżka – kucharz itp.

6. Zabawa podsumowująca – Prawda czy fałsz?

Przygotowujemy dla dziecka minki: smutna i wesoła. Dzieci siedzą na dywanie. Rodzic rozdaje im minki (smutne i wesołe) i mówi zdania dotyczące różnych zawodów. Dzieci podnoszą do góry minkę wesołą, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub minkę smutną, jeśli zdanie jest fałszywe.

Przykłady zdań: Strażak gasi pożary. Fryzjer sprzedaje w sklepie.

7.Słuchanie piosenki „Zawody”

Pani Ola

biedronka
Skip to content