Aleksandra Garczarczyk

utworzone przez | mar 20, 2020

Aleksandra Sobczyk
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną
  • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna
i pedagogika opiekuńcza
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Kwalifikacje pedagogiczne
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję – i tak też jestw moim przypadku. Podczas praktyk na studiach w zakładach poprawczych nauczyłam się stanowczości, w domach dziecka obdarowywania miłością a w przedszkolu radości z najmniejszych rzeczy. Od kilku lat pełnie funkcję wychowawcy na obozach językowych, sportowych oraz tanecznych. W kontaktach z rodzicami wychowanków cenię: zaufanie, szczerość, cierpliwość i wyrozumiałość oraz współdziałanie.

Skip to content