ZAJĘCIA

DODATKOWE

w

LOGOPEDIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Udział w zajęciach logopedycznych zaczyna się po zdiagnozowaniu dzieci podczas badań
przesiewowych.
Badania przesiewowe wykonano za zgodą rodziców w październiku i listopadzie 2020 r. w grupach 4, 5, 6 latków
oraz w styczniu 2021 r. w grupie najmłodszej.

Dzieci objęto terapią ze względu na:
– zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych,
– nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego,
– nieprawidłową wymowę głoski r, mowę bezdźwięczną,
– opóźniony rozwój mowy,
– utrzymujące się substytucje, uproszczenia spółgłoskowe.

Prowadzenie terapii logopedycznej obejmuje wg. potrzeb:
– ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu przez nos, wydłużanie fazy
wydechowej,
– ćwiczenia prawidłowego połykania,
– ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych zmierzające do wywołania zaburzonych
głosek; w tym pionizowanie języka i uzyskiwanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
– ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, ćwiczenia słuchu
fonematycznego, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych;
– głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia modulowania siły
głosu, naśladowanie dźwięków;
– artykulacyjne: wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach,
logotomach, wyrazach, zdaniach, opowiadaniach;
– leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych,
opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy
ortofoniczne. Podczas zajęć logopedycznych doskonali się również sprawność grafomotoryczną,
myślenie przyczynowo-skutkowe, percepcję wzrokową i słuchową.


Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach: 10:15 – 11.30, 12:15 – 16:00.


Drodzy Rodzice
Pamiętajcie o systematycznych ćwiczeniach z waszymi dziećmi. Tylko w ten sposób razem
uzyskamy pozytywne efekty pracy logopedycznej. Nie zapominajcie również o ćwiczeniach
wzmacniających pracę narządów artykulacyjnych. Wystarczy kilka minut dziennie, aby utrwalić
umiejętności zdobyte podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na konsultacje indywidualne.

Logopeda Magdalena Minor

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

Seplenienie międzyzębowe jest wadą wymowy występującą coraz częściej u dzieci przedszkolnych. O przyczynach powstawania międzyzębowości i holistycznej terapii logopedycznej pisze logopeda Paulina Mistal....

OD JEDZENIA DO MÓWIENIA

OD JEDZENIA DO MÓWIENIA

O prawidłowym rozszerzaniu diety małego dziecka i jego wpływie na usprawnianie narządów mownych i wymowę głosek można przeczytać klikając w poniższy link....

GRY LOGOPEDYCZNE „WYŚCIGI Z GŁOSKĄ” Domologo.pl

GRY LOGOPEDYCZNE „WYŚCIGI Z GŁOSKĄ” Domologo.pl

Utrwalanie wymowy głosek podczas gry planszowej to doskonały pomysł na ćwiczenia logopedyczne i wesołą zabawę 🙂 https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/wyscigi-z-gloska-sz/ https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/wyscigi-z-gloska-cz/...

ĆWICZENIA ODDECHOWE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

ĆWICZENIA ODDECHOWE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Ćwiczenia oddechowe stanowią istotną część terapii logopedycznej, ponieważ mowa i oddech to czynności ze sobą ściśle związane. Oddychanie podczas spoczynku to oddychanie statyczne, podczas którego wdech i wydech wykonywany jest nosem. Powietrze przechodząc przez nos...

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, prowadzący: Aleksandra Garczarczyk

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

 •  30 min dla dzieci 5 i 6 – letnich
 •  15 minut dla dzieci 3 i 4 – letnich.

Zajęcia w grupach:

„PRACOWITE MRÓWKI”

„WESOŁE ŻUCZKI”

prowadzone są w oparciu o program nauczania języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka angielskiego” autor Ewa Wodzicka-Dondziłło, który jest zgodny z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzony przez MEN:

 • WESOŁE ŻUCZKI – kurs „I Love Boo” poziom A  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)
 • PRACOWITE MRÓWKI – kurs „I Love Boo” poziom B+  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)

Bajkowy świat, w którym wszyscy mówią w języku angielskim, przybliżany jest przez pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwo elfów- Maxa i Lilly, bohaterów naszego kursu. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw językowych tak, aby przy maksymalnej korzyści językowej nie zmęczyć dzieci i żeby chętnie uczestniczyły w zajęciach. Śpiewamy też dużo piosenek.

* Wszystkie piosenki wykorzystywane na zajęciach dostępne są na stronie wydawnictwa:

   www.mac.pl

   w zakładce:  MAC akademia –> piosenki i utwory muzyczne –> I love Boo –> poziom A lub poziom B+

PLAN ZAJĘĆ:

WESOŁE ŻUCZKI gr. I
–  czwartek 10:00 – 10:15
– piątek 10:00 – 10:15
WESOŁE ŻUCZKI gr. II
– czwartek 10:15 – 10:30
– piątek 10:15 – 10:30

PRACOWITE MRÓWKI gr. I
– czwartek 10:30 – 11:00
– piątek 10:30 – 11:00
PRACOWITE MRÓWKI gr. II
– czwartek 11:00 – 11:30
– piątek 11:00 – 11:30

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają:

 •  30 min dla dzieci 5 i 6 – letnich
 •  15 minut dla dzieci 3 i 4 – letnich.

Zajęcia w grupach: „PRACOWITE MRÓWKI” i „WESOŁE ŻUCZKI” prowadzone są w oparciu o program nauczania języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka angielskiego” autor Ewa Wodzicka-Dondziłło, który jest zgodny z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i zatwierdzony przez MEN:

 • WESOŁE ŻUCZKI – kurs „I Love Boo” poziom A  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)
 • PRACOWITE MRÓWKI – kurs „I Love Boo” poziom B+  (autor: E.Wodzicka- Dondziłło)

Bajkowy świat, w którym wszyscy mówią w języku angielskim, przybliżany jest przez pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwo elfów- Maxa i Lilly, bohaterów naszego kursu. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw językowych tak, aby przy maksymalnej korzyści językowej nie zmęczyć dzieci i żeby chętnie uczestniczyły w zajęciach. Śpiewamy też dużo piosenek.

* Wszystkie piosenki wykorzystywane na zajęciach dostępne są na stronie wydawnictwa:

   www.mac.pl

   w zakładce:  MAC akademia –> piosenki i utwory muzyczne –> I love Boo –> poziom A lub poziom B+

RYTMIKA

Zajęcia z rytmiki

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki poprzez własną ekspresję. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć, a tego właśnie dostarczają zajęcia rytmiczne.

Cele zajęć związane są z różnymi płaszczyznami rozwoju: kształcenia słuchu, poczucia rytmu, orientacji przestrzennej.

Realizacja materiału opiera się na różnych formach działalności dziecięcej, które obejmują: śpiew, grę na instrumentach, percepcję muzyki, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia rytmiki poprzez różne środki ekspresji kształtują umiejętność dokładnego słuchania, uwrażliwiają dzieci na:

 • nastrój w muzyce
 • rejestry dźwięków (wysoki i niski)
 • zmiany tempa w muzyce
 • zmiany dynamiczne w muzyce
 • artykulację dźwięków
 • kierunek linii melodycznej

Przez ćwiczenia i zabawę dzieci poznają różnorodność brzmienia instrumentów perkusyjnych, uczą się poprawnego śpiewania, rozwijają umiejętność współpracy w zespole, doskonalą indywidualną orientację przestrzenną oraz koordynację i niezależność ruchów.

Ćwiczenia ruchowo-przestrzenne oraz zabawy taneczne i inscenizowane oparte na improwizacji ruchu, rytmu, tekstu czy melodii – rozwijają wrażliwość oraz wyobraźnię dziecka.

Zajęcia z rytmiki prowadzi Pani mgr Dorota Lipińska. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki wychowania muzycznego – prowadzenie zespołów tanecznych.

PLAN ZAJĘĆ

poniedziałek
Wesołe Żuczki: 9:00-9:30
Biedronki: 9:30-10:0
Kubusie: 10:00-10:30
Pszczółki 10:30-11:00
Pracowite Mrówki: 11:00-11:30

JUDO

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

RELIGIA

Religia

Ważne jest, aby opowiadać dziecku o wierze. Wskazać mu drogę do Boga, który je kocha, chroni i mu towarzyszy. Historie biblijne pomagają w rozwoju osobowości, ponieważ znajdziemy w nich wszystkie ważne problemy życiowe, dochodzą w nich do głosu i dobro i zło, światło i ciemność, zagrożenia i ratunek. Grupa przedszkolna nie tylko słucha, ale bardzo żywo reaguje i uczestniczy w opowiadaniu o życiu Jezusa. Chętnie śpiewa, bo dzieci potrzebują religijnych pieśni.

Zajęcia z religii prowadzi Pani mgr Halina Dalibor. Ukończyła studia na kierunku teologia w zakresie katechetyczno-pastoralnym oraz studia podyplomowe w zakresie Podyplomowego Studium Rodziny.

Zajęcia z religii w roku szkolnym 2021/2022 będą odbywać się :

WTOREK:
12.00 – GRUPA PRACOWITE MRÓWKI
12.30- GRUPA KUBUSIE
12.30-GRUPA PSZCZÓŁKI

CZWARTEK:
12.30- GRUPA PRACOWITE MRÓWKI
13.00-GRUPA KUBUSIE
13.30- GRUPA PSZCZÓŁKI

ZAJĘCIA W PARKU WODNYM

BASEN

Dzieci z grup „Pszczółki”, „Kubusie” i „Pracowite Mrówki” mogą uczestniczyć w zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Pod „okiem” wykwalifikowanej kadry instruktorów i trenerów nabywają i doskonalą umiejętność pływania. Jednocześnie jest to doskonała zabawa i wspólnie spędzony czas w gronie kolegów i koleżanek, który daje możliwość integracji z rówieśnikami oraz wpływa na harmonijny rozwój fizyczny dzieci.

Termin zajęć:
piątek – zajęcia z instruktorem w godz.14.00- 14.45

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Nazywam się Dobrosława Habraszka i jako absolwentka AWF Katowice jestem pomysłodawczynią zajęć ruchowych w Akademii Sprawnego Przedszkolaka. Polegają one na ogólnorozwojowych grach i zabawach bez nacisku na elementy rywalizacji. Pomagają dzieciom w budowaniu pewności siebie oraz kształtowaniu pozytywnej motywacji do aktywności ruchowej. Dodatkowym atutem naszych zajęć jest interdyscyplinarność. Jako wieloletni praktyk w pracy z dziećmi dysponuje szerokim wachlarzem aktywności ruchowych , które mogą zainteresować najmłodszych. Na naszych zajęciach pojawiają się elementy : gimnastyki, lekkiej atletyki, uproszczonych gier zespołowych, gimnastyki korekcyjnej, elementy sztuk walki (karate Shinkyokushin), gier niekonwencjonalnych, jogi.

Jeśli chcą Państwo zobaczyć jak się bawimy i trenujemy serdecznie zapraszam na nasz profil FB: AkademiaSprawnegoPrzedszkolaka


Pozdrawiam

AKADEMIA SPRAWNEGO PRZEDSZKOLAKA
Dobrosława Habraszka
42-622 Orzech,
ul. Szkolna 31, 
NIP: 6482448103 ,
REGON: 383832264
tel. 733 407 500

Skip to content