ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

utworzone przez | Kwi 5, 2020

Udział w zajęciach logopedycznych zaczyna się po zdiagnozowaniu dzieci podczas badań
przesiewowych.
Badania przesiewowe wykonano za zgodą rodziców we wrześniu 2019 r w grupach 4, 5, 6 latków
oraz w styczniu 2020 r w grupie najmłodszej.

Dzieci objęto terapią ze względu na:
– zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych,
– nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego,
– nieprawidłową wymowę głoski r, mowę bezdźwięczną,
– opóźniony rozwój mowy,
– utrzymujące się substytucje, uproszczenia spółgłoskowe.

Na podstawie badań przesiewowych utworzono czteroosobowe grupy dzieci z podobnymi
zaburzeniami artykulacyjnymi i opracowano dla nich indywidualne plany terapii logopedycznej.

Prowadzenie terapii logopedycznej obejmuje:
– ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu przez nos, wydłużanie fazy
wydechowej,
– ćwiczenia prawidłowego połykania,
– ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych zmierzające do wywołania zaburzonych
głosek;
– ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, ćwiczenia słuchu
fonematycznego, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych;
– głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia modulowania siły
głosu, naśladowanie dźwięków;
– artykulacyjne: wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach,
logotomach, wyrazach, zdaniach, opowiadaniach;
– leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych,
opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy
ortofoniczne. Podczas zajęć logopedycznych doskonali się również sprawność grafomotoryczną,
myślenie przyczynowo-skutkowe, percepcję wzrokową i słuchową.

Materiał ćwiczeniowy został starannie dobrany do każdego dziecka, jego możliwości
intelektualnych, językowych i emocjonalnych.
Każdy przedszkolak, który został zakwalifikowany do udziału w zajęciach, ma swój zeszyt
ćwiczeń, który na bieżąco jest uzupełniany kartami pracy, ćwiczeniami artykulacyjnymi
i zaleceniami logopedy do dalszej pracy. Zeszyt służy też do komunikacji z Rodzicami.

Zajęcia odbywają się regularnie wg ustalonego harmonogramu:
wtorek, czwartek : 10:00-11:30, 12:30-16:00.

Drodzy Rodzice
Pamiętajcie o systematycznych ćwiczeniach z waszymi dziećmi. Tylko w ten sposób razem
uzyskamy pozytywne efekty pracy logopedycznej. Nie zapominajcie również o ćwiczeniach
wzmacniających pracę narządów artykulacyjnych. Wystarczy kilka minut dziennie, aby utrwalić
umiejętności zdobyte podczas pracy grupowej w przedszkolu.
Wszystkie materiały i informacje zamieszczane są w zeszytach do zajęć logopedycznych.
Proszę o przynoszenie ich na zajęcia we wtorki i czwartki i zabieranie po zajęciach do domu.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na konsultacje indywidualne w przedszkolu.

Logopeda Magdalena Minor

Skip to content