DLA RODZICÓW

GODZINY OTWARCIA

PLAN DNIA

Plan dnia

06:00–08:30

Codziennie rano z wesołą minką przychodzimy do przedszkola. Tu czekają na nas koleżanki, koledzy i Panie. Witamy się ze wszystkimi i rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to, co nas interesuje: klocki, lalki, samochody, puzzle, gry planszowe itp. Jest to też czas na gimnastykę poranną i zabawy ruchowe. Po zabawach ruchowych idziemy do łazienki. Korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce.

08:30–08:50

Teraz zjadamy pyszne i zdrowe śniadanie.

08:50–11:30

Wspólnie z Panią przygotowujemy się do różnych zajęć. Zajęcia to czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy: wzbogacamy swoje wiadomości, śpiewamy piosenki, wykonujemy prace plastyczne, obserwujemy środowisko, rozwiązujemy zagadki, słuchamy bajek, konstruujemy, korzystamy ze świeżego powietrza. Wiemy, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie. Dlatego wiele czasu, niezależnie od pogody, spędzamy na podwórku przedszkolnym, gdzie wesoło się bawimy biegając, skacząc i korzystając z różnych urządzeń ogrodowych. Lubimy też organizowane tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, pace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Często spacerujemy po najbliższej okolicy, poznając jej piękno i dowiadując się o różnych ciekawostkach.

11:30–12:30

To pora obiadowa. Dyżurni pomagają w nakryciu stolików i przygotowaniu ich do posiłków. Wszystkie dzieci pamiętają o dokładnym myciu rąk i formach grzecznościowych: smacznego i dziękuję. Z apetytem zjadamy pyszny obiadek bogaty w witaminy.

12:30–14:00

Czas ten przeznaczamy na zabawy relaksacyjne, gry, zajęcia dodatkowe, odpoczynek i zabawy tematyczne. Nie zapominamy o zabawach ruchowych i hartowaniu się na świeżym powietrzu.

14:00–14:30

Zjadamy smaczny podwieczorek, najczęściej są to jogurty, owoce, warzywa, kanapki, desery.

14:30–16:00

Kończy się dzień w przedszkolu. Rodzice zabierają nas do domu. Ci, którzy jeszcze zostają mają czas na zabawę ruchową i zabawy w kącikach zainteresowań.

OPŁATY

Opłaty 2019/2020

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest ustalana corocznie przez Rade Miejską w Tarnowskich Górach (Uchwała NR XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r.)

Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauki, opieki i wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w zakresie programu przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, ustala się w wysokości  1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty związane z wyżywieniem dziecka w przedszkolu wynoszą:
Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) – 5,60zł
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7 zł

Uwaga Rodzice 

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem. Numer konta Przedszkola 22 oraz wysokość comiesięcznej opłaty jest podawany na druku. Do 15 dnia każdego miesiąca następuje weryfikacja wpłat. 

Konto na które należy dokonywać wpłaty za wyżywienie i opiekę dziecka:

SANTANDER: 961020 1825 00000 0014 3813 958

Brak potwierdzenia wpłaty w w/w terminie powoduje zaprzestanie wyżywienia dziecka w następnym miesiąca bez możliwości dokonania jakiekolwiek zmiany. 

Podstawa prawna Status Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach. Zarządzenia ne 7/2010 Dyrektora przedszkola z dnia 31.08.2010 r.

Opłaty za zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu 22

Zajęcia dodatkowe: rytmika z elmentami tańca, zajęcia na basenie – Park Wodny oraz judo i zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych opłacane są przez gminę Tarnowskie Góry z pieniędzy otrzymanych z budżetu Państwa.

RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Współpraca z Radą Rodziców to wyjątkowa forma współdziałania rodziców oraz nauczycieli na rzecz naszych pociech. Dzięki tej formie współpracy budujemy wzajemna nić porozumienia. Nauczyciele wraz z rodzicami wzajemnie uczą się dostrzegać potrzeby dzieci oraz własne. Budują wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Rezultaty mają dwuwymiarowy charakter. Dla rodziców są to „warsztaty” pomagające zrozumieć dzieci oraz lepiej kierować ich rozwojem. Dla nauczycieli czas ten owocuje lepszym zrozumieniem potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. Najważniejszymi odbiorcami pozostają nasze dzieci. Czas spędzony wspólnie z rodzicami na zajęciach jest dla nich bezcenny. Pogłębia więzi rodzinne oraz uczy współdziałania w grupie. Pokazuje jak piękne mogą być rezultaty wspólnych działań oraz uczy jak rozwiązywać spory. Uczy otwartości i obycia w różnych sytuacjach. Czas poświęcony dzieciom nigdy nie jest czasem straconym owocuje i przynosi wspaniałe rezultaty. Zewnętrznym wymiarem działań podjętych w ramach współpracy z Rodzicami są:

  •  zebrania grupowe
  •  zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
  •  konsultacje indywidualne,
  •  prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
  •  organizacja dni otwartych i zajęć otwartych,
  •  organizacja szkoleń , warsztatów,
  •  organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,pikników,
  •  organizacja imprez kalendarzowych, przedszkolnych, wycieczek,
  •  angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Konto Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 22
Od 01 stycznia 2020 r. NIE POSIADAMY KONTA na rzecz Rady Rodziców.
Opłatę pobiera skarbnik wybrany przez Radę Rodziców w wyznaczonych wcześniej terminach

W ramach funduszu rodzicielskiego zbierana jest składka w wysokości: 90 zł (w dwóch ratach po 45 zł).

Skip to content