DLA RODZICÓW

GODZINY OTWARCIA

PLAN DNIA

Plan dnia

06:00–08:30

Codziennie rano z wesołą minką przychodzimy do przedszkola. Tu czekają na nas koleżanki, koledzy i Panie. Witamy się ze wszystkimi i rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to, co nas interesuje: klocki, lalki, samochody, puzzle, gry planszowe itp. Jest to też czas na gimnastykę poranną i zabawy ruchowe. Po zabawach ruchowych idziemy do łazienki. Korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce.

08:30–08:50

Teraz zjadamy pyszne i zdrowe śniadanie.

08:50–11:30

Wspólnie z Panią przygotowujemy się do różnych zajęć. Zajęcia to czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy: wzbogacamy swoje wiadomości, śpiewamy piosenki, wykonujemy prace plastyczne, obserwujemy środowisko, rozwiązujemy zagadki, słuchamy bajek, konstruujemy, korzystamy ze świeżego powietrza. Wiemy, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie. Dlatego wiele czasu, niezależnie od pogody, spędzamy na podwórku przedszkolnym, gdzie wesoło się bawimy biegając, skacząc i korzystając z różnych urządzeń ogrodowych. Lubimy też organizowane tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, pace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Często spacerujemy po najbliższej okolicy, poznając jej piękno i dowiadując się o różnych ciekawostkach.

11:30–12:30

To pora obiadowa. Dyżurni pomagają w nakryciu stolików i przygotowaniu ich do posiłków. Wszystkie dzieci pamiętają o dokładnym myciu rąk i formach grzecznościowych: smacznego i dziękuję. Z apetytem zjadamy pyszny obiadek bogaty w witaminy.

12:30–14:00

Czas ten przeznaczamy na zabawy relaksacyjne, gry, zajęcia dodatkowe, odpoczynek i zabawy tematyczne. Nie zapominamy o zabawach ruchowych i hartowaniu się na świeżym powietrzu.

14:00–14:30

Zjadamy smaczny podwieczorek, najczęściej są to jogurty, owoce, warzywa, kanapki, desery.

14:30–16:00

Kończy się dzień w przedszkolu. Rodzice zabierają nas do domu. Ci, którzy jeszcze zostają mają czas na zabawę ruchową i zabawy w kącikach zainteresowań.

OPŁATY

Opłaty 2020/2021

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest ustalana corocznie przez Rade Miejską w Tarnowskich Górach (Uchwała NR XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2017r.)

Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie nauki, opieki i wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w zakresie programu przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, ustala się w wysokości  1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty związane z wyżywieniem dziecka w przedszkolu wynoszą:
Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad) – 5,60zł
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7 zł

Uwaga Rodzice 

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem. Numer konta Przedszkola 22 oraz wysokość comiesięcznej opłaty jest podawany na druku. Do 15 dnia każdego miesiąca następuje weryfikacja wpłat. 

Konto na które należy dokonywać wpłaty za wyżywienie i opiekę dziecka:

SANTANDER: 96 1090 1825 00000 0014 3813 958

Brak potwierdzenia wpłaty w w/w terminie powoduje zaprzestanie wyżywienia dziecka w następnym miesiąca bez możliwości dokonania jakiekolwiek zmiany. 

Podstawa prawna Status Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach. Zarządzenia ne 7/2010 Dyrektora przedszkola z dnia 31.08.2010 r.

Opłaty za zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu 22

Zajęcia dodatkowe: rytmika z elmentami tańca, zajęcia na basenie – Park Wodny oraz judo i zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych opłacane są przez gminę Tarnowskie Góry z pieniędzy otrzymanych z budżetu Państwa.

RADA RODZICÓW

Składka na ubezpieczenie dzieci rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 22 wybrała najkorzystniejszą grupową
ofertę ubezpieczeniową dla dzieci na rok szkolny 2020/2021.
INTER RISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE s.a. (oferta w załączniku)


Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składkę w wysokości 35 zł prosimy wpłacać w opisanych kopertach u nauczycieli poszczególnych grup.

Termin wpłat do 25 września 2020 r.

Skip to content