Grupa Kubusie liczy 24 dzieci w tym 12 sześciolatków, 11 pięciolatków i 1 czterolatek: 11 dziewczynek i 13 chłopców. Wychowawcą jest Beata Lak w grupie pracuje jeszcze Pani Dyrektor i Marta Labus -Szot.

Kubusie uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika z elementami tańca, judo, nauka pływania, religia.