PRZEDSZKOLE

NASZE PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole

Jesteśmy po to, by:

w atmosferze radości i bezpieczeństwa tworzyć optymalne warunki i edukacyjne, zapewniające wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem, potrzebami i zainteresowaniami tak, aby było gotowe do samodzielnego poznawania otaczającego świata w poczuciu własnej wartości.

Przedszkole Nr 22 w Tarnowskich Górach znajduje się na osiedlu Przyjaźń przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 137. Jest to placówka publiczna, której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry. Placówka mieści się w wolno stojącym piętrowym budynku otoczonym terenem z zielenią, gdzie znajduje się duży plac zabaw z różnego typu sprzętem ogrodowym, dostosowanym do rekreacji i aktywności ruchowej przedszkolaków. Infrastruktura placówki odpowiada wymogom przepisów oświatowych,sanepidu, bhp oraz ppoż. Sale zabaw są estetyczne, kolorowe, przestrzenne i słoneczne,wyposażone między innymi w kąciki do zabaw teatralnych, plastycznych oraz konstrukcyjnych i przyrodniczych. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane są do potrzeb dzieci.

Przedszkole zatrudnia kadrę, która tworzy rzeczowy klimat życzliwości i partnerstwa we współdziałaniu, systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, współdziała z rodzicami i środowiskiem za pomocą aktywnych form i metod pracy.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Aleksandra Łukomska

Dyrektor Przedszkola

Beata Lak

Nauczyciel

Joanna Pichura

Nauczyciel

Katarzyna Gruca

Nauczyciel

Marta Rokosz

Nauczyciel

Aleksandra Garczarczyk

Nauczyciel

Aleksandra Niczyńska-Żylak

Nauczyciel

Magdalena Minor

Nauczyciel - Logopeda

Aleksandra Garczarczyk

Nauczyciel

Aleksandra Ziaja

Nauczyciel

Karolina Pieruszka

Kamila Juszczyk

Daria Warcaba

Logopeda

Halina Dalibor

Katechetka

Jagoda Stasch

Aleksandra Głaz

Nauczyciel j. angielskiego

Skip to content