Język angielski „Pracowite Mrówki” – październik (tydzień 1)

utworzone przez | paź 3, 2023

Temat: 'Autumn’ (Jesień)

  • piosenka : „Autumn leaves”
  • słownictwo: jesień
  • ćwiczenie: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „Apple Tree”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


  • 1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2. Autumn – vocabulary (Jesień słownictwo)

3. Practise. (Poćwiczcie.)

4. Play memory. (Zagrajcie w memory)

5. Sing a song. (Zaśpiewajcie piosenkę.)

Skip to content