Język angielski „Wesołe Żuczki” – listopad (tydzień 3,4)

utworzone przez | lis 20, 2023

Temat: „My teddy bear” (Mój miś.)

  • piosenka ”Hello, hello”
  • powtórzenie słownictwa: twarz i zabawki
  • piosenka „My teddy bear”
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka „Teddy bear turn around”
  • zabawa w kole: „Grizzly Bear.”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Vocabulary (Słownictwo)

3. Look , listen and repeat. (Spójrz, posłuchaj i powtarzaj.)

4. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

5. Play memory. (Zagraj w memory)

6. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

7. A circle game „Grizzly Bear” (Zabawa w kole „Grizzly Bear”)

Dzieci robią koło i chwytają się za ręce. Jedno z dzieci siada w środku koła i zakrywa oczy, udając że śpi jak niedźwieź. Dzieci chodzą w koło 'niedźwiedzia’ i śpiewają piosenkę: „Grizzly bear, oh grizzly bear is sleeping in a cave. Grizzly bear, oh grizzly bear is sleeping in a cave.Please be very quiet, very, very quiet. If you wake him, if you shake him, he gets really mad.” Na słowo „MAD” dzieci w kucają i chowają się zakrywając głowę rękami. „Niedźwiedź” wybiera dziecko, które będzie jego następcą.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content