Konto Rady Rodziców

utworzone przez | mar 20, 2020

Współpraca z Radą Rodziców to wyjątkowa forma współdziałania rodziców oraz nauczycieli na rzecz naszych pociech. Dzięki tej formie współpracy budujemy wzajemna nić porozumienia. Nauczyciele wraz z rodzicami wzajemnie uczą się dostrzegać potrzeby dzieci oraz własne. Budują wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Rezultaty mają dwuwymiarowy charakter. Dla rodziców są to „warsztaty” pomagające zrozumieć dzieci oraz lepiej kierować ich rozwojem. Dla nauczycieli czas ten owocuje lepszym zrozumieniem potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. Najważniejszymi odbiorcami pozostają nasze dzieci. Czas spędzony wspólnie z rodzicami na zajęciach jest dla nich bezcenny. Pogłębia więzi rodzinne oraz uczy współdziałania w grupie. Pokazuje jak piękne mogą być rezultaty wspólnych działań oraz uczy jak rozwiązywać spory. Uczy otwartości i obycia w różnych sytuacjach. Czas poświęcony dzieciom nigdy nie jest czasem straconym owocuje i przynosi wspaniałe rezultaty. Zewnętrznym wymiarem działań podjętych w ramach współpracy z Rodzicami są:

  •  zebrania grupowe
  •  zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
  •  konsultacje indywidualne,
  •  prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
  •  organizacja dni otwartych i zajęć otwartych,
  •  organizacja szkoleń , warsztatów,
  •  organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,pikników,
  •  organizacja imprez kalendarzowych, przedszkolnych, wycieczek,
  •  angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Konto Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 22


Od 25 marca 2021 r. posiadamy konto w banku, na które można wpłacać składki.

Nr konta: 74 1600 1462 1853 0318 6000 0001
BNP PARIBAS

W ramach funduszu rodzicielskiego zbierana jest składka w wysokości: 100 zł – składka roczna.

Opłata za ubezpieczenie dzieci (roczne) – 38 zł płatne do 27.09.2021 r.

Warunki ubezpieczenia dzieci NNW na rok szkolny 2021/2022

Skip to content