01.04 ŚRODA

utworzone przez | kwi 1, 2020

TEMAT: PTASIE GNIAZDA.           Niebieska książeczka str. 54, 55

Zobacz z dzieckiem obrazek przedstawiający lecące ptaki (sznurem, kluczem, gromadą). Wyjaśnij zjawisko tworzenia przez ptaki różnych formacji.

(Ptaki lecące kluczem, np. żurawie, gęsi, mniej się męczą niż podczas samodzielnego lotu. Wykorzystują wiry powietrza i odpowiednio do nich poruszają skrzydłami. Ptak lecący z przodu najbardziej się męczy, więc ptaki często zmieniają się na swoich pozycjach).

  • Przeczytaj wiersz K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”.

Zielenią się listki

na smukłej topoli

i ptaszek tam śpiewa.

Opowiada listkom

o swojej wędrówce:

co widział, co słyszał

w obcych krajach, hen!

Ile przebył gór i mórz,

aby wreszcie wrócić już.

Bo tu jego dom,

tu kochane drzewa,

wśród gałęzi tutaj

najpiękniej się śpiewa!

  • Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza.

Zapytaj:

– O czym ptaszek opowiadał listkom?

– Dlaczego ptaki do nas wracają?

Pokaż dziecku mapę świata.

Zapytaj:

– Gdzie zimują ptaki?

– Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży? 

Dziecko, przy ewentualnej pomocy rodzica, odszukuje na mapie Afrykę, gdzie zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę. Rodzic pokazuje dziecku, jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do naszego kraju.

Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji. Żurawie spędzają zimę w Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim. Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej. Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce.

Zapytaj:

– Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu człowieka? Uzupełnij wypowiedź dziecka.

  • Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Opisywanie charakterystycznych cech ptaków oraz zwyczajów związanych z ich migracją. Czytanie tekstu.

Książka zielona (s. 58–59) dla każdego dziecka.

Dzieci otwierają książkę, przyglądają się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywają znane gatunki. Opisują wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy. Kierując się kształtem dzioba, wymieniają rodzaj pożywienia ptaków. Czytają z pomocą rodzica nazwy ptaków oraz tekst umieszczony pod obrazkami. Rodzic informuje, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co to znaczy. Zapoznaje dziecko z terminami wiosennych migracji.

 Informuje, że najwcześniej, bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki i szpaki. Są one pierwszymi zwiastunami wiosny. Trochę później – w marcu – przylatują bociany i zięby. W kwietniu z radością witamy kukułkę. Najpóźniej wracają jerzyki i jaskółki– dopiero w maju (książka niebieska str. 55)

  • Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.

(książka niebieska str. 54)

Pyta dzieci: Co ptaki robią po powrocie z ciepłych krajów? (budują gniazda)

Opowiedz dziecku ciekawostki o miejscu i sposobie budowy gniazda przez skowronka, jerzyka i ziębę. Informacje o jaskółce i bocianie postaraj się uzyskać od dziecka.

Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, który wyściela trawą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje.

Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy i ma brunatno-czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo małe nogi, co sprawia, że trudno mu się chodzi po ziemi i ma trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej buduje w szczelinie muru, pod dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw.

Zięba ma wielobarwne upierzenie, a jej cechą charakterystyczną są dwa białe paski na skrzydłach. Gniazdo buduje w rozwidleniu gałęzi lub przy pniu, z mchu i traw.

  • Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Jajko w gnieździe.

(do zabawy potrzebna jest większa ilość osób, najlepiej zaprosić do zabawy wszystkich domowników, ale niekoniecznie)

Potrzebne będą: jakieś pudełko/pojemnik owinięte brązową krepiną, małe piłki

Domownicy stoją w kole. Każdy ma małą piłkę (jajo kukułki). W środku koła stoi tekturowe pudełko owinięte brązową krepiną – gniazdo. Domownicy (kukułki) starają się podrzucić swoje jaja do gniazda innego ptaka, czyli wrzucić piłkę do pudełka. Komu się uda, siada skrzyżnie w kole. Komu się nie uda, próbuje ponownie.

  • Wspólne układanie opowiadania o wróbelku.

Potrzebne będą: kartka, kredki. (do zabawy można zaprosić innych domowników)

Zaproponuj wspólne ułożenie opowiadania o wróbelku. Możesz zacząć pierwsze zdanie,

np. W pewnym ogrodzie przedszkolnym w budce lęgowej zamieszkał wróbelek…. Dziecko (lub inny domownik) kontynuuje opowieść, wypowiadając jedno zdanie. Rodzic zapisuje kolejne zdania na kartce i na końcu głośno odczytuje opowiadanie. Dziecko nadaje tytuł swojemu opowiadaniu. Wykonuje do niego ilustracje. Tworzy swoją książkę.

  • Praca plastyczna Bocian

Potrzebne będą: płatki kosmetyczne, długa wykałaczka lub słomka, farbki, rolka po papierze toaletowym, kawałek czarnego i czerwonego papieru, klej, bibułka

Rolkę po papierze malujemy farbkami na brązowo (lub obklejamy papierem)- to będzie komin. Do komina wkładamy bibułkę (lub gazetę) żeby bocian mógł stać. Długą wykałaczkę malujemy na czerwono (a słomkę można obkleić czerwonym papierem lub bibułką), i przyklejamy do niej tułów i głowę bociana z płatków kosmetycznych. Do brzuszka doklejamy czarne skrzydełka wycięte z papieru. Mazakiem rysujemy oczka i doklejamy czerwony dziób z papieru. Nasz bocian stoi na kominie 😊

MIŁEJ ZABAWY 😊

Skip to content