10.06 ŚRODA

TEMAT: ZNAKI NA PLACU PRZEDSZKOLNYM Zadanie 1 Przeczytaj dziecku opowiadanie S. Karaszewskiego „Zabawy na podwórku”. Był sobie ogród, o który nikt nigdy nie dbał. Zapuszczony, dziki ogród pełen niebezpiecznych zasadzek, a w nim górki, dołki, wysypiska gruzu, kamieni i...

10.06 ŚRODA

TEMAT: LATO I LETNIE ZABAWY Cele ogólne: - poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw, - rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia, - zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca...

09.06 WTOREK

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY NA PODWÓRKU Zadanie 1 Przeczytaj dziecku wiersz J. Koczanowskiej  -  „Nie wolno!” Nawet małe dziecko dobrze o tym wie, kto to jest znajomy, a kto obcym jest. Ze znajomym można bawić się, rozmawiać, ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać! Nie...

09.06 WTOREK

TEMAT: SKARB BAŁTYKU Cele ogólne - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, - poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania, - wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, Dziecko: - poprawnie odpowiada na pytania związane z...

08.06 PONIEDZIAŁEK

TEMAT DNIA: PLAN MOJEGO PODWÓRKA Zadanie 1 Przeczytaj dziecku wiersz J. Koczanowskiej „Podwórko”. Na naszym podwórku Wspaniała zabawa. Jest ławka, huśtawka I zielona trawa. Jest piasek, łopatka I wiele foremek, Są piłki, skakanki, czerwony rowerek. Tutaj się bawimy,...

08.06 PONIEDZIAŁEK

TEMAT TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE TEMAT DNIA: WAKACJE TUŻ-TUŻ Cele ogólne - wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów, - kształtowanie logicznego myślenia, - utrwalanie poznanych liter, - rozwijanie sprawności manualnej i...

05.06 PIĄTEK

TEMAT: MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW Cele ogólne: rozwijanie sprawności manualnej; zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw. Dziecko: – maluje swój wymarzony plac zabaw; bezpiecznie bawi się na placu zabaw. Zadanie 1 Zadaj dziecku zagadkę: Plac zabaw Są...

04.06 CZWARTEK

TEMAT: ZNAKI NA PLACU PRZEDSZKOLNYM Cele ogólne: - propagowanie wśród dzieci właściwych zachowań służących utrzymaniu bezpieczeństwa podczas przebywania na placu zabaw. Dziecko: - przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych na placu zabaw, - właściwie...

03.06 ŚRODA

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY NA PODWÓRKU Cel :  Rozumienie znaczenia bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw Dziecko: - wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń terenowych i sprzętu sportowego - jest świadome zagrożeń...

02.06 WTOREK

TEMAT DNIA: PODAJMY SOBIE RĘCE. Cele ogólne: - rozwijanie umiejętności wokalnych - rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, - rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków, - rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej, - stwarzanie sytuacji wdrażających...

Skip to content