„WIRUSOOCHRONA”

#LekcjaHIGIENY #wirusoochrona W marcu przedszkolaki wzięły udział w cyklu zajęć mających na celu promocję podstawowych zasad higieny osobistej oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Zajęcia...

Skip to content